Accession Number:

AD0257932

Title:

SHOCK WAVES AS RELATED TO DETECTION AND TRACKING

Descriptive Note:

Corporate Author:

LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON D C AEROSPACE TECHNOLOGY DIV

Personal Author(s):

Report Date:

1961-05-19

Pagination or Media Count:

1.0

Abstract:

Contents annotations of Journal articles Fialko, Ye. I. Astronomicheskiy zhurnal, 36491495 and 35881-887, 1959. Gershaman, B. N. and Kovner, M. S. Izvestiya vysshikh uchebnykh avedeniy. Radiofizkika, 228-36, 1959. Kononenko, K. I. Ibid, 1167-169, 1958. Gurevick, A. V. Ibid, 2255-369, 1959. Kiselev, M. I. and Tseplyayev, V. I. Zhuranl eksperimental noy i teoreticheskoy fiziki, 341605-1609, 1958. Pikelner, S. B. Ibid, 361536, 1959. Stepanov, K. N. Ibid, 34-1292-1301, 1958. Akademiya nauk SSSR. Izvestiya, Seriya geofizicheskaya, 81164-1165, 1959. Sitenko, A. G. and Kirochkin, Yu.A. Zhurnal tekhnicheskoy fiziki, 29801-807, 1959. Mirtov, B. A. Iskusstvennyye sputniki zemli, 217-25, 1958.

Subject Categories:

Distribution Statement:

APPROVED FOR PUBLIC RELEASE